Διαδραστικό Webinar/e-symposium

Διαδραστικό Webinar/e-symposium

Επίκαιρα θέματα για τον Covid-19 και τον Σακχαρώδη Διαβήτη.
Θα χορηγηθούν μόρια συνεχισόμενης Ιατρικής εκπαίδευσης απο τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Prokatarktiko Epistimoniko programma PFY 6-2020 web10[10543]