Καλό Πάσχα

Καλό Πάσχα
Καλή Ανάσταση
με υγεία, αισιοδοξία
και ελπίδα